Home » Website » News from jrlobo's Office » ಕನಕರಬೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ
ಕನಕರಬೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ
Image from post regarding ಕನಕರಬೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಕನಕರಬೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಶಾಸಕ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಅವರು ಕನಕರಬೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.