Home » Website » News from jrlobo's Office » ಶಾಸಕ ಲೋಬೋ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿಯ ಸೆನಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಯ್ಕೆ.
ಶಾಸಕ ಲೋಬೋ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿಯ ಸೆನಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಯ್ಕೆ.
Image from post regarding ಶಾಸಕ ಲೋಬೋ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿಯ ಸೆನಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಯ್ಕೆ.

ಶಾಸಕ ಲೋಬೋ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿಯ ಸೆನಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಯ್ಕೆ.

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ. ಆರ್ ಲೋಬೋರವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಙಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆನೆಟ್‍ಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಎಂ. ಗುರುರಾಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್‍ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಇವರು ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಲೋಬೋ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿಯ ಸೆನಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಯ್ಕೆ.
Image from post regarding ಶಾಸಕ ಲೋಬೋ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಿಯ ಸೆನಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಯ್ಕೆ.