ಮಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಅವರು ನಂತೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ 73 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಾಲ ಮನ್ನಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.

sala-vitharane-01