ಶಾಸಕ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಅವರು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗುಜ್ಜರಕೇರಿ, ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜ, ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಬಳಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು.