Home » Website » News from jrlobo's Office » ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
Image from Post Regarding ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.24: ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಂಚಲಿತ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

jammu_relief_fund_03jammu_relief_fund_04

jammu_relief_fund_02