Home » Website » News from jrlobo's Office » ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ.
ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ.
Image from Post Regarding ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ.

ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ.

ಮಹಿಳೆಯರು ದಿ.ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ.

Indira_Gandhi_birthday_04Indira_Gandhi_birthday_05Indira_Gandhi_birthday_06Indira_Gandhi_birthday_07Indira_Gandhi_birthday_02Indira_Gandhi_birthday_03