ಮಂಗಳೂರು,ಸೆ.30: ಮಂಗಳೂರು ವಲೆನ್ಸಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಂಟ್ ಅ್ಯಂಟನಿ  ಹಾರ್ಡ್‍ವೇರ್‍ನಲ್ಲಿ ಪಾಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

Antonys_Hardware_02Antonys_Hardware_03Antonys_Hardware_04Antonys_Hardware_05Antonys_Hardware_06Antonys_Hardware_07Antonys_Hardware_08Antonys_Hardware_09Antonys_Hardware_10Antonys_Hardware_11Antonys_Hardware_12Antonys_Hardware_13Antonys_Hardware_14Antonys_Hardware_15Antonys_Hardware_16Antonys_Hardware_17Antonys_Hardware_18