Home » Website » News from jrlobo's Office » ವಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೆರೊಸಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ವಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೆರೊಸಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
Image from Post Regarding ವಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೆರೊಸಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೆರೊಸಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಗಳೂರು,ಅ.6: ಮಂಗಳೂರು ವಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೆರೊಸಾ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೊಬೊರವರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.

jerosa_04jerosa_03

jerosa_02