Home » Website » News from jrlobo's Office » ಬಿಷಪರಾದ ರೈ.ರೆ.ಡಾ.ಜಾನ್ ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ
ಬಿಷಪರಾದ ರೈ.ರೆ.ಡಾ.ಜಾನ್ ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ
Image from Post Regarding ಬಿಷಪರಾದ ರೈ.ರೆ.ಡಾ.ಜಾನ್ ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ

ಬಿಷಪರಾದ ರೈ.ರೆ.ಡಾ.ಜಾನ್ ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ

ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.23: ಬಲ್ಮಠದ ಶಾಂತಿ ಕಥೆಡ್ರಲ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಬಿಷಪರಾದ ರೈ.ರೆ.ಡಾ.ಜಾನ್ ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ರವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಆರ್ ಲೊಬೊ.

sendoff_prgm_02_2014_09_23